Quản Lý Thời Gian - HA Books - Tủ sách online dành cho học sinh
Bài mới
Đang tải...

Quản Lý Thời Gian

Quản Lý Thời Gian


Tất cả chúng ta đều có những đặc điểm tính cách khác nhau và nhu cầu đa dạng với việc sử dụng thời gian của mình. Một vài người sống rất ngăn nắp/ có trật tự, những người khác thì không.
Thông qua quá trình làm việc của mình, tôi đã học được một số phương pháp để sử dụng hiệu quả thời gian. Có hai ý tưởng cơ bản: thứ nhất là làm việc hiệu quả - để thấy rằng tôi có những hệ thống được đặt đúng chỗ, nhờ đó mà mọi thứ vận hành trôi chảy và khiến cho tất cả những nguồn lực có sẵn cho tôi được tận dụng một cách tối ưu nhất. Nhưng tôi đã học được cách làm nhiều hơn thế; tôi cũng muốn sống và làm việc hiệu quả - để tạo ra một cái gì đó trong cuộc sống của tôi, để làm cho nó trở nên có ý nghĩa, để đạt được một cái gì đó rõ ràng, tốt đẹp và đúng đắn.
[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1Xv5RMC9gdgWcygZa8ATllwufEVWH5sEd/preview[/linkxem] [linktai]https://drive.google.com/open?id=1Xv5RMC9gdgWcygZa8ATllwufEVWH5sEd[/linktai]

Quản Lý Thời Gian Xêp hạng: 4.5 Đăng bởi: HA Student

0 Comments:

Đăng nhận xét