Khác Biệt Hay Là Chết... - HA Books - Tủ sách online dành cho học sinh
Bài mới
Đang tải...

Khác Biệt Hay Là Chết...

 Khác Biệt Hay Là Chết...Khác Biệt Hay Là Chết được giới chuyên gia đánh giá là cuốn sách marketing hay nhất của mọi thời đại. Nhờ sự ra đời của cuốn sách mà cụm từ khác biệt hóa (differentiate) đã trở thành một “từ ngữ lớn” trong thế giới kinh doanh ngày nay.
Xét thấy tầm quan trọng của việc tạo sự khác biệt, hai tác giả Jack Trout và Steve Rivkin đã cập nhật và bổ sung nhiều ý tưởng và nội dung mới váo ấn bản lần thứ hai này. Đó là sự tổng hợp thêm 18 ví dụ thực tế, sống động và ba chương hoàn toàn mới. Một chương giới thiệu các nghiên cứu về dòng sản phẩm.
Một chương trình bày sự khác biệt qua những tin đồn truyền miệng và chương còn lại nhấn mạnh rằng bạn có thể khác biệt hóa mọi thứ trong mọi lĩnh vực kinh doanh của bạn. Như rất nhiều nhà marketing đã đọc và giữ lại cuốn khác biệt hay là chết đã làm kim chỉ nam trong suốt quá trình hoạt động của họ, chắc chắn bạn sẽ tìm thấy rất nhiều điều thú vị trong ấn bản mới này.

Danh sách chương • Lời Giới Thiệu
 • Khởi Đề
 • Chương 1: Đế Chế Của Sự Lựa Chọn
 • Chương 2: Dù Điều Gì Đã Xẩy Ra Cho Đề Nghị Bán Độc Quyền (USP)
 • Chương 3: Tái Tạo Lại Đề Nghị Bán Độc Quyền
 • Chương 4: Định Hướng Vào Khách Hàng Hay Chất Lượng Hiếm Khi Là Những Ý Tưởng Khác Biệt Hoá
 • Chương 5: Sáng Tạo Không Phải Là Một Ý Tưởng Để Là Khác Biệt
 • Chương 6: Giá Hiếm Khi Là Một Ý Tưởng Khác Biệt
 • Chương 7: Giòng Sản Phẩm Rộng Là Một Con Đường Khó Để Khác Biệt Hoá
 • Chương 8: Những Bước Để Khác Biệt Hóa
 • Chương 9: Khác Biệt Hóa Chiếm Chỗ Trong Tâm Trí
 • Chương 10: Lần Đầu Tiên Là Một Ý Tưởng Khác Biệt Hóa
 • Chương 11: Sở Hữu Một Thuộc Tính Là Một Cách Khác Biệt Hóa
 • Chương 12: Tính Dẫn Đầu Là Một Cách Khác Biệt Hóa
 • Chương 13: Kế Thừa Là Một Ý Tưởng Khác Biệt
 • Chương 14: Sản Phẩm Đặc Biệt Là Một Ý Tưởng Khác Biệt Hóa
 • Chương 15: Được Ưa Chuộng Là Một Ý Tưởng Khác Biệt Hóa
 • Chương 16: Làm Sao Để Một Sản Phẩm Là Một Ý Tưởng Khác Biệt Hóa
 • Chương 17: Là Cuối Cùng Cũng Là Một Ý Tưởng Khác Biệt Hóa
 • Chương 18: Nóng Bỏng Là Một Cách Khác Biệt Hóa
 • Chương 19: Phát Triển Có Thể Hủy Hoại Sự Khác Biệt
 • Chương 20: Khác Biệt Hóa Đòi Hỏi Phải Hy Sinh
 • Chương 21: Là Khác Biệt Ở Những Nơi Chốn Khác Biệt
 • Chương 22: Gìn Giữ Sự Khác Biệt Của Bạn
 • Chương 23: Ai Có Nhiệm Vụ Với Sự Khác Biệt Hóa
 • Khác Biệt Hay Là Chết... Xêp hạng: 4.5 Đăng bởi: Mộ Dung

  0 Comments:

  Đăng nhận xét