Hương Sắc Trong Vườn Văn - HA Books - Tủ sách online dành cho học sinh
Bài mới
Đang tải...

Hương Sắc Trong Vườn Văn

Hương Sắc Trong Vườn Văn


Nghệ thuật có mục đích ghi và thực hiện được cái Đẹp trong vũ trụ; mà trong các nghệ thuật, văn chương và âm nhạc phổ cập hơn hết, cảm người ta sâu hơn hết; riêng văn chương lại có công dụng giảng giải, truyền bá các nghệ thuật khác; nên từ khi nhân loại có chữ viết, thì bất kỳ ở thời nào và xứ nào, nó cũng được coi trọng hơn mọi môn và được dạy nhiều nhất trong các trường học...
[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1nNjIe4MeCBAU5EPQzoUOZ8rXfQjY1EtG/preview[/linkxem] [linktai]https://drive.google.com/open?id=1nNjIe4MeCBAU5EPQzoUOZ8rXfQjY1EtG[/linktai]

Hương Sắc Trong Vườn Văn Xêp hạng: 4.5 Đăng bởi: HA Student

0 Comments:

Đăng nhận xét