tháng tư 2017 - HA Books - Tủ sách online dành cho học sinh
Bài mới
Đang tải...

Các dạng toán ứng dụng thực tế - Đặng Việt Đông

Giới Thiệu Tên tài liệu: Các dạng toán ứng dụng thực tế Tác giả: Đặng Việt Đông Nội dung chính: Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Toán, Chuy...

Tiếp cận 11 chuyên đề trọng tâm giải nhanh trắc nghiệm Toán - Trần Công Diêu

Giới Thiệu Tên tài liệu: Tiếp cận 11 chuyên đề trọng tâm giải nhanh trắc nghiệm Toán Tác giả: Trần Công Diêu Nội dung chính: Tài liệu ôn thi...

Tuyển chọn 36 đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán có đáp án

Giới Thiệu Tên tài liệu: Tuyển chọn 36 đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán có đáp án Tác giả: N/A Nội dung chính: Tài liệu ôn thi THPT Qu...

Tổng ôn trắc nghiệm Toán 2017 - Đào Đăng Đạt (Phần 2: Hình học và bài toán thực tế)

Giới Thiệu Tên tài liệu: Tổng ôn trắc nghiệm Toán 2017 (Phần 2: Hình học và bài toán thực tế) Tác giả: Đào Đăng Đạt Nội dung chính: Tài liệu...

Tổng ôn trắc nghiệm Toán 2017 - Đào Đăng Đạt (Phần 1: Đại số và Giải tích)

Giới Thiệu Tên tài liệu: Tổng ôn trắc nghiệm Toán 2017 (Phần 1: Đại số và Giải tích) Tác giả: Đào Đăng Đạt Nội dung chính: Tài liệu ôn t...

Chinh phục câu hỏi phụ khảo sát hàm số từ A đến Z - Nguyễn Hữu Bắc, Nguyễn Xuân Nam

Giới Thiệu Tên tài liệu: Chinh phục câu hỏi phụ khảo sát hàm số từ A đến Z Tác giả: Nguyễn Hữu Bắc, Nguyễn Xuân Nam Nội dung chính: Tài liệu...

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM GIÁO DỤC CÔNG DÂN lớp 12

Giới Thiệu Tên tài liệu: BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM GIÁO DỤC CÔNG DÂN 12 Tác giả: Trần Văn Thắng, Nguyễn Đức Chiến, Phạm Kim Dung Năm phát hàn...

60 ĐỀ MINH HỌA VẬT LÝ 2017 - CHU VĂN BIÊN

Giới Thiệu Tên tài liệu: 60 ĐỀ MINH HỌA VẬT LÝ 2017 - CHU VĂN BIÊN Tác giả: Chu Văn Biên Năm phát hành: 2017 Số trang: 312 Giới thiệu s...

Chuyên đề phương pháp tọa độ trong không gian Oxyz - Nguyễn Quốc Thịnh

Giới Thiệu Tên tài liệu: Trắc nghiệm và tự luận phương pháp tọa độ trong không gian Oxyz Tác giả: Nguyễn Quốc Thịnh Nội dung chính: Tài liệu...

Siêu tư duy Toán học luyện đề THPT Quốc gia 2016 - 2017

Giới Thiệu Tên tài liệu: Siêu tư duy Toán học luyện đề THPT Quốc gia 2016 - 2017 Tác giả: Đoàn Trí Dũng, Hà Hữu Hải, Nguyễn Đỗ Chiến, Nguyễn...

Hướng dẫn ôn tập thi THPT quốc gia 2016 - 2017 thủ thuật giải nhanh đề thi trắc nghiệm tổ hợp khoa học tự nhiên

Giới Thiệu Tên tài liệu: Hướng dẫn ôn tập nhanh kì thi THPT quốc gia năm học 2016 - 2017 thủ thuật giải nhanh đề thi trắc nghiệm tổ hợp...

Hướng dẫn ôn tập thi THPT quốc gia 2016 - 2017 thủ thuật giải nhanh đề thi trắc nghiệm tổ hợp khoa học xã hội

Giới Thiệu Tên tài liệu: Hướng dẫn ôn tập nhanh kì thi THPT quốc gia năm học 2016 - 2017 thủ thuật giải nhanh đề thi trắc nghiệm tổ hợp...

Hướng dẫn ôn tập thi THPT quốc gia 2016 - 2017 thủ thuật giải nhanh đề thi ngữ văn

Giới Thiệu Tên tài liệu: Hướng dẫn ôn tập nhanh kì thi THPT quốc gia năm học 2016 - 2017 thủ thuật giải nhanh đề thi ngữ văn Tác giả: C...

Hướng dẫn ôn tập thi THPT quốc gia 2016 - 2017 thủ thuật giải nhanh đề thi trắc nghiệm tiếng anh

Giới Thiệu Tên tài liệu: Hướng dẫn ôn tập nhanh kì thi THPT quốc gia năm học 2016 - 2017 thủ thuật giải nhanh đề thi trắc nghiệm tiếng ...

Hướng dẫn ôn tập thi THPT quốc gia 2016 - 2017 thủ thuật giải nhanh đề thi trắc nghiệm toán

Giới Thiệu Tên tài liệu: Hướng dẫn ôn tập nhanh kì thi trung học phổ thông quốc gia năm học 2016 - 2017 thủ thuật giải nhanh đề thi trắ...

Hướng dẫn ôn tập kỳ thi THPT Quốc gia 2016 - 2017 môn Toán - Đoàn Quỳnh

Giới Thiệu Tên tài liệu: Hướng dẫn ôn tập kỳ thi THPT Quốc gia 2016 - 2017 môn Toán Tác giả: Đoàn Quỳnh Nội dung chính: Tài liệu ôn thi THPT...

Tuyển chọn bộ lý thuyết môn Hóa học ôn thi THPT Quốc gia 2017 - Trần Văn Hiền, Lê Thành Chung

Giới Thiệu Tên tài liệu: Tuyển chọn bộ lý thuyết môn Hóa học ôn thi THPT Quốc gia 2017 Tác giả: Trần Văn Hiền, Lê Thành Chung Nội dung ...

Phương pháp quy đổi giải bài toán hóa học hữu cơ - Võ Minh Ngọc

Giới Thiệu Tên tài liệu: Phương pháp quy đổi giải bài toán hóa học hữu cơ Tác giả: Võ Minh Ngọc Nội dung chính: Tài liệu ôn thi THPT Qu...

Bài tập chọn lọc chuyên đề điện phân - Nguyễn Công Kiệt, Lương Mạnh Cầm

Giới Thiệu Tên tài liệu: Bài tập chọn lọc chuyên đề điện phân Tác giả: Nguyễn Công Kiệt, Lương Mạnh Cầm Nội dung chính: Tài liệu ôn thi...

Bí mật đề thi Đại học kỳ thi THPT Quốc gia môn Hóa học - Phần 2: Hữu cơ

Giới Thiệu Tên tài liệu: Bí mật đề thi Đại học kỳ thi THPT Quốc gia môn Hóa học - Phần 2: Hữu cơ Tác giả: N/A Nội dung chính: Tài liệu ...

Chinh phục câu hỏi phân hóa kỳ thi THPT QG 2017 - Vô cơ và Peptit - Duy Khánh, Bảo Trung

Giới Thiệu Tên tài liệu: Chinh phục câu hỏi phân hóa kỳ thi THPT QG 2017 - Vô cơ và Peptit Tác giả: Vũ Duy Khánh Nội dung chính: Tài li...

Công phá lý thuyết Hóa học - Megabook

Giới Thiệu Tên tài liệu: Công phá lý thuyết Hóa học Tác giả: Megabook Nội dung chính: Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa học, Trắc n...

Giải chi tiết đề thi môn Hóa học 2007 - 2017 - Lê Đức Thọ

Giới Thiệu Tên tài liệu: Giải chi tiết đề thi môn Hóa học 2007 - 2017 Tác giả: Lê Đức Thọ Nội dung chính: Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia...

Nguyên tắc lặp lại trong đề thi Đại học môn Hóa học - Lê Đăng Khương

Giới Thiệu Tên tài liệu: Nguyên tắc lặp lại trong đề thi Đại học môn Hóa học Tác giả: Lê Đăng Khương Nội dung chính: Tài liệu ôn thi TH...

Bí mật đề thi Đại học kỳ thi THPT Quốc gia môn Hóa học - Phần 1: Vô cơ

Giới Thiệu Tên tài liệu: Bí mật đề thi Đại học kỳ thi THPT Quốc gia môn Hóa học - Phần 1: Vô cơ Tác giả: N/A Nội dung chính: Tài liệu ô...

18 đề thi dành cho học sinh trung bình - khá môn Hóa học - Lê Hữu Đông (Tập 1)

Giới Thiệu Tên tài liệu: 18 đề thi dành cho học sinh trung bình - khá môn Hóa học (Tập 1) Tác giả: Lê Hữu Đông Nội dung chính: Tài liệu...

Ngân hàng đề thi Hóa học ôn tập kỳ thi THPT Quốc gia 2017 - Lê Hữu Đông

Giới Thiệu Tên tài liệu: Ngân hàng đề thi Hóa học ôn tập kỳ thi THPT Quốc gia 2017 Tác giả: Lê Hữu Đông Nội dung chính: Tài liệu ôn thi...

Tuyển tập đề thi và phương pháp giải nhanh Toán trắc nghiệm - Nguyễn Bá Tuấn

Giới Thiệu Tên tài liệu: Tuyển tập đề thi và phương pháp giải nhanh Toán trắc nghiệm Tác giả: Nguyễn Bá Tuấn Nội dung chính: Tài liệu ôn thi...

Lý thuyết Hóa học cô đọng trong 300 câu hỏi trắc nghiệm - Vũ Ngọc Huyền

Giới Thiệu Tên tài liệu: Lý thuyết Hóa học cô đọng trong 300 câu hỏi trắc nghiệm Tác giả: Vũ Ngọc Huyền Nội dung chính: Tài liệu ôn tập...

Ôn tập lý thuyết Hóa học cấp tốc - Nguyễn Anh Phong

Giới Thiệu Tên tài liệu: Ôn tập lý thuyết Hóa học cấp tốc Tác giả: Nguyễn Anh Phong Nội dung chính: Lý thuyết Hóa học, Tài liệu ôn thi ...

Chinh phục câu vận dụng cao trong đề thi THPT QG môn Hóa học - Lê Hữu Đông

Giới Thiệu Tên tài liệu: Chinh phục câu vận dụng cao trong đề thi THPT QG môn Hóa học Tác giả: Lê Hữu Đông Nội dung chính: Tài liệu ôn ...

Ôn luyện thi cấp tốc môn Hóa học - Cù Thanh Toàn

Giới Thiệu Tên tài liệu: Ôn luyện thi cấp tốc môn Hóa học Tác giả: Cù Thanh Toàn Nội dung chính: Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa ...

Giải chi tiết 100 bài tập Hóa học vô cơ hay và khó - Nguyễn Thành Tín

Giới Thiệu Tên tài liệu: Giải chi tiết 100 bài tập Hóa học vô cơ hay và khó Tác giả: Nguyễn Thành Tín Nội dung chính: Tài liệu ôn thi T...

Tuyển chọn câu hỏi phân loại Hóa học vô cơ hay và khó - Nguyễn Công Viên, Nguyễn Thị Thao

Giới Thiệu Tên tài liệu: Tuyển chọn câu hỏi phân loại Hóa học vô cơ hay và khó Tác giả: Nguyễn Công Viên, Nguyễn Thị Thao Nội dung chín...

Tuyển tập 145 câu hỏi lý thuyết tổng hợp môn Hóa học - Phạm Công Tuấn Tú

Giới Thiệu Tên tài liệu: Tuyển tập 145 câu hỏi lý thuyết tổng hợp môn Hóa học Tác giả: Phạm Công Tuấn Tú Nội dung chính: Tài liệu ôn th...

Tiếp cận Peptit và giới thiệu phương pháp đồng đẳng hóa - Nhật Trường

Giới Thiệu Tên tài liệu: Tiếp cận Peptit và giới thiệu phương pháp đồng đẳng hóa Tác giả: Nhật Trường Nội dung chính: Tài liệu ôn thi T...

Phương pháp giải một số bài toán Ancol, Axit, Este - Doãn Trung Kiên

Giới Thiệu Tên tài liệu: Phương pháp giải một số bài toán Ancol, Axit, Este Tác giả: Doãn Trung Kiên Nội dung chính: Tài liệu ôn thi TH...

Bài tập Hóa học tổng hợp - Diễn đàn Bookgol

Giới Thiệu Tên tài liệu: Bài tập Hóa học tổng hợp Tác giả: Diễn đàn Bookgol Nội dung chính: Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa học, ...

Phân loại đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Hóa học - Hồ Xuân Trọng

Giới Thiệu Tên tài liệu: Phân loại đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Hóa học Tác giả: Hồ Xuân Trọng Nội dung chính: Tài liệu ôn thi THP...

Chiến thuật chọn ngẫu nhiên trong bài thi trắc nghiệm Hóa học - Vũ Khắc Ngọc

Giới Thiệu Tên tài liệu: Chiến thuật chọn ngẫu nhiên trong bài thi trắc nghiệm Hóa học Tác giả: Vũ Khắc Ngọc Nội dung chính: Tài liệu ô...

Rèn luyện và phát triển tư duy Hóa học giải bài toán điểm 8, 9, 10 - Nguyễn Anh Phong (Tập 2)

Giới Thiệu Tên tài liệu: Rèn luyện và phát triển tư duy Hóa học giải bài toán điểm 8, 9, 10 (Tập 2 - Hữu cơ) Tác giả: Nguyễn Anh Phong,...

Rèn luyện và phát triển tư duy Hóa học giải bài toán điểm 8, 9, 10 - Nguyễn Anh Phong (Tập 1)

Giới Thiệu Tên tài liệu: Rèn luyện và phát triển tư duy Hóa học giải bài toán điểm 8, 9, 10 (Tập 1: Vô cơ) Tác giả: Nguyễn Anh Phong Nộ...

Bài tập trắc nghiệm Hóa học hữu cơ 12 - Nguyễn Thanh Vào

Giới Thiệu Tên tài liệu: Bài tập trắc nghiệm Hóa học hữu cơ 12 Tác giả: Nguyễn Thanh Vào Nội dung chính: Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia ...

Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa học - Cao Mạnh Hùng

Giới Thiệu Tên tài liệu: Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa học Tác giả: Cao Mạnh Hùng Nội dung chính: Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia...

999 câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết Hóa học vô cơ

Giới Thiệu Tên tài liệu: 999 câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết Hóa học vô cơ Tác giả: N/A Nội dung chính: Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn...

Tổng hợp 16 phương pháp giải bài tập Hóa học 12

Giới Thiệu Tên tài liệu: Tổng hợp 16 phương pháp giải bài tập Hóa học 12 Tác giả: N/A Nội dung chính: Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn...

Hướng dẫn giải một số bài Peptit khó - Nguyễn Công Kiệt

Giới Thiệu Tên tài liệu: Hướng dẫn giải một số bài Peptit khó Tác giả: Nguyễn Công Kiệt Nội dung chính: Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia m...

Cơ sở lý thuyết và bài tập ôn luyện Quốc gia Hóa học 12 - Nguyễn Thanh Vào

Giới Thiệu Tên tài liệu: Cơ sở lý thuyết và bài tập ôn luyện Quốc gia Hóa học 12 Tác giả: Nguyễn Thanh Vào Nội dung chính: Tài liệu ôn ...

Bài tập lý thuyết và thực nghiệm Hóa học - Cao Cự Giác (Tập 1 - Hóa học Vô cơ)

Giới Thiệu Tên tài liệu: Bài tập lý thuyết và thực nghiệm Hóa học (Tập 1 - Hóa học Vô cơ) Tác giả: Cao Cự Giác Nội dung chính: Tài liệu...

Chinh phục câu hỏi lý thuyết Hóa học theo chủ đề - Nguyễn Xuân Trường, Quách Văn Long

Giới Thiệu Tên tài liệu: Chinh phục câu hỏi lý thuyết Hóa học theo chủ đề Tác giả: Nguyễn Xuân Trường, Quách Văn Long Nội dung chính: T...